O společnosti

Polana Horšice, a. s. je zemědělskou společností, která hospodaří na celkové výměře 650 ha.

Zaměření

  • živočišná výroba je zaměřena na chov krav bez tržní produkce mléka a chov telat
  • rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilovin a olejnin

POLANA HORŠICE a. s.

Horšice 31 | 334 55 Horšice
tel.: 377 986 672 | fax: 377 986 672 | mob.: 739 025 602

© AG25, 2014
Polana Horšice O společnosti Pro akcionáře Pro včelaře Pro vlastníky půdy